מדיניות פרטיות

מפעילת אתר האינטרנט, סילון קינג בע"מ ("המפעילה") מחויבת להגן על פרטיות לקוחותיה ("משתמש/ים" או "אתה"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה המפעילה מנהלת, אוספת, מאחסנת ועושה שימוש במידע שאתה מספק לה באמצעות אתר האינטרנט ("האתר") והשירותים של המפעילה כפי שיוגדרו להלן. בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם נוקטת המפעילה על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידיה וכיצד ניתן ליצור עם המפעילה קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות ואבטחת המידע שלה.

 

אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידי המפעילה באמצעות השימוש שאתה עושה באתר ובשירותים של המפעילה. בהמשך שימושך באתר, אתה מסכים למדיניות הפרטיות המפעילה.

 

 

בעת השימוש באתר ובשירותים, המפעילה עשויה לאסוף ממך סוגי מידע שונים:

"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך, דואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת קבלת מידע ושירותים שמוצגים באתר שלנו.

אינך מחויב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים להלן, אך לצורך השימוש בשירותים באופן המיטבי, הינך נדרש לשתף עימנו את פרטי המידע האישי המפורטים. במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים או שתוכל לעשות שימוש חלקי בלבד.

 

1.          כיצד המפעילה אוספת את המידע שלך?

המפעילה אוספת מידע אישי ממך באמצעות השיטות הבאות:

 

א.    יצירת קשר לצורך קבלת השירותים: במידה ותהיה מעוניין בקבלת השירותים, תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר שאותו תאפשר המפעילה, תוך מסירת שמך, מספר הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטים נוספים.

ב.     פרטי תשלום: קבלת השירותים יהיו כרוכים בתשלום. במצב שכזה, אנו נאסוף את פרטי התשלום שלך לטובת מתן שירותים. מידע כאמור ישמר באופן מאובטח ולא יעשה בו שימוש, מלבד לטובת ביצוע התשלום לצורך מתן השירותים אותם ביקשת לקבל.

ג.      מידע שיווקי: במידה ותהיה מעוניין לקבל עדכונים הנוגעים לפעילויות ושירותי המפעילה והטבות שונות שהמפעילה בוחרת להעניק, אנו נאסוף את שמך, כתובת דואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד שלך לטובת שליחת מידע שאנו מאמינים שתמצא בו עניין.

ד.     יצירת קשר: במידה ואתה מעוניין ליצור קשר עם המפעילה בקשר לאתר או לשירותים, באפשרותך לעשות זאת באמצעות פרטי ההתקשרות המופעים באתר.

 

2.          כיצד המפעילה משתמשת בפרטים שלך?

אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:

א.    ניהול האתר ואספקת שירותים: אנו עשויים להשתמש במידע אישי על מנת לספק לך את השירותים וכן למטרות יצירת קשר איתך.

ב.     שליחת הודעות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים, ניהול תחרות, מבצע או סקר, וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות לשירותים או לאתר. כמו כן, יתכן ונשתמש במידע האישי שלך לצורך משלוח הטבות ועדכונים לגבי שירותי המפעילה. כל אימת שתעשה שימוש בשירותים ובאתר, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שאספנו עליך בכפוף לאמור לעיל, על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור איתך קשר בנוגע לשירותים.

אם כן, אנו עשויים להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לשירותים ומידע שיכול להיות רלוונטי לך. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של המסרים הפרסומיים בלבד, על מנת שלא לקבל מידע זה בעתיד, אנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל דואר אלקטרוני שישלח אליך.

 

3.          מסירת המידע האישי שלך

אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונידרש למסור מידע אישי אם נידרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

 

בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים (להוציא שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים במדיניות פרטיות זו) ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק (לרבות מטרות דיוור ישיר) ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שאנו רשאים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך בקשר למיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל.

 

אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול האתר שלנו ושיווקו, בניהול העסק שלנו או באספקת שירותים כגון שירותי סליקה שבאמצעותם מתבצעת העברת התשלומים המאפשרת את קבלת השירותים, או צדדים שלישיים שייסעו לנו לבצע משימות (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, ניהול בסיס נתונים, התאמת תכני האתר, ניתוח אתרים ושיפור השירותים). צדדים שלישיים אלו, רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.

 

במסגרת זו, בין היתר, האתר עשוי לעשות שימוש בכלי מחקר שונים הכוללים בין השאר, אתGoogle Analytics  ו-FullStory על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. המפעילה אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש בכלים אלו עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר.

 

4.          שימוש בCookies

המפעילה תהיה רשאית להשתמש ב Cookies-ובטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

5.          שינוי או מחיקת המידע שלך

אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד חשבונך פעיל ועל מנת לספק לך את השירותים, או לפי הצורך העסקי של המפעילה, או כנדרש למלא אחר התחייבויותינו החוקיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. במידה ותרצה שנשנה את הרישומים שלך במערכת שלנו, אנא צור עימנו קשר באמצעות האתר ואנו ננסה למלא את בקשתך. אנא שים לב שייתכן שיהיה בלתי אפשרי למחוק לחלוטין רישומים מבלי לשמור שאריות מידע בשל האופן שבו גיבוי נתונים נשמר על ידי המפעילה או ספקיה.

 

6.          זכות לעיין במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א–1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע. את הפניה יש להפנות לכתובת הדוא"ל   silonbar@gmail.com או בדואר רגיל לכתובת: המלך ג'ורג 89 תל אביב

 

7.          שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

 

8.          יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין שירותי האתר, אנא צור עמנו קשר ב: [0526377961] או באמצעות מייל בכתובת silonbar@gmail.com.

 

עדכון אחרון: יולי 2023

 

 

המכירה באתר לגיל 18 ומעלה